A beruházásról

A korszerűsítés háttere

A 1970-es években megépült szennyvíztisztító telep a többszöri korszerűsítés ellenére jelenleg a jogszabályban meghatározott kibocsátott szennyvízminőségi paramétereket nem képes teljesíteni. (A telep ’70-es években történt átadását követően a tisztításra vonatkozó kibocsátási határértékek többször szigorodtak, holott a tisztító rendszer nem ezekre volt eredetileg tervezve-méretezve). A határérték túllépés oka egyfelől a városi csatornahálózat fokozatos bővülése és az ebből adódó mennyiségi növekedés, legfőképpen pedig az uniós csatlakozás óta hazánkban is érvényes Víz Keret Irányelv alkalmazása és az ennek következtében hatályba lépett 28/2004. KvVM. (XII. 25.) rendeletben szereplő, a korábbiaknál szigorúbb kibocsátási határértékek.

A telep jelenlegi felépítése

Az engedély szerint 10.000 m3/d hidraulikai kapacitású, 40.000 LE szervesanyag lebontására tervezett hagyományos biológiai tisztítású Gödöllői szennyvíztisztító telep főbb technológiai műtárgyai:

Szennyvízvonal:

 • szippantott szennyvízfogadó és előkezelő,
 • rács,
 • levegőztetett homokfogó,
 • előülepítő,
 • mélylégbefúvásos levegőztető medencék eleveniszapos recirkulációval,
 • kettő darab utóülepítő,
 • tisztított szennyvíz mérő,
 • fertőtlenítő,
 • élővízi befogadás.

Iszapvonal:

 • fölösiszap elvétel,
 • gravitációs sűrítő,
 • iszaprothasztás,
 • biogáztárolás-hasznosítás,
 • gépi iszapvíztelenítés,
 • víztelenített iszap elszállítás hasznosításra.

A beruházással céljai

A gödöllői szennyvíztisztító telep jelenleg hatályos üzemletetési engedélyében szereplő technológia határértékek, amelyeket a beruházás révén tud csak a telep teljesíteni, az alábbiak:

dikromátos oxigénfogyasztás (KOICr)  125 mg/l
biokémiai oxigénfogyasztás (BOI5)  25 mg/l
összes lebegőanyag 35 mg/l
összes foszfor 2 mg/l
összes nitrogén (V.1-től – XI. 15-ig) 15 mg/l
összes nitrogén (XI. 16-tól – IV. 30-ig) 25 mg/l
ammónia-ammónium-nitrogén 5 mg/l
szerves oldószer extrat 5 mg/l

Az 1976-ban üzemeltetési engedélyt kapott telep a folyamatos átalakítások, bővítéseket követően jelenleg 10.000 m3/d szennyvíz hidraulikai kezelésére alkalmas, azonban a biológiai tisztítás hatásfoka denitrifikációs technológia hiányában problémás, nitrifikációra is csak részlegesen képes.

A technológiai hiányok miatt a telep a névleges kapacitásának 60%-át képes csak megfelelően megtisztítani, így a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége szerint évente bírságot kell fizetnie. A további bírságolás elkerüléséhez a tisztított szennyvíz foszfor-, nitrát-, és lebegőanyag tartalmának határérték alá szorítását el kell elérni, ami csak a telep korszerűsítésével, új műtárgyak megépítésével oldható meg.

A korszerűsítést követően nem csak a szennyvíztisztító működésének gazdaságossági feltételei fognak javulni a bírság megszűnésével, hanem a tisztább kibocsátott szennyvíz minősége révén a befogadó Rákos-patak és a Gödöllő-Isaszeg közti tórendszer ökológiai feltételei is kedvező irányba változnak.

A beruházás menete

A két fordulós pályázat első fordulójában elkészült a projekt részletes megvalósíthatósági tanulmánya (RMT), kiválasztásra került több változat közül a legjobb műszaki megoldás és azt ezt alátámasztó költség-haszon elemzés (CBA), továbbá a kiválasztott műszaki megoldásra a területileg illetékes engedélyező hatóság kiadta a vízjogi létesítési engedélyt.

A második forduló keretében közbeszerzési, jogi, kommunikációs és mérnök szakértő bevonását követően kiválasztásra kerül a kivitelező. A FIDIC sárga könyves szerződésrendszerben a nyertes ajánlattevő kivitelezésében, az elfogadott műszaki megoldással biztosított lesz a hatóságilag előírt tisztított szennyvíz kibocsátási határérték betartása. A kivitelező tevékenységét (a kiviteli tervek elkészítését, és az építési munkákat) szakértőként megbízott FIDIC mérnök felügyeli.

A projekt adatai

a projekt megnevezése: „Gödöllő Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”
a kedvezményezett megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
a pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005
a támogatási szerződés dátuma: 2011. október 20.
a projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2015. május 30.
a projekt tervezett nettó összköltsége: 1.372.561.000 Ft
a projekt elszámolható nettó összköltsége: 1.372.561.000 Ft
az elnyert támogatás összege: 1.253.368.207 Ft
a támogatás mértéke: 92,069824 százalék
az önkormányzati önrész összege: 119.192.79 Ft

Projekt tevékenység Közreműködő szervezet
Projektmenedzsment tevékenység ABSOLVO Kft.
Közbeszerzési szakértő Eunitas Kft.
PR tevékenység TenderPress Kft.
Jogi szakértő Polányi Ügyvédi Iroda
Mérnöki feladatok Rákosvölgye Mérnökkonzorcium
(Keviterv Aqva Kft. és Euro-Út Kft.)
Víziközművagyon értékelése BDL Kft.
Kivitelezés A-Híd Zrt.